==== February 23, 2014
==== Summary of Igen Coverage Area Fall

OOC Date February 23, 2014
Summary Summary of Igen Coverage Area Fall

IGEN THREADFALL SCHEDULE - 2/17 - 3/31

DATE AREA NOTES
02.22.2014 Lost Hold Igen Weyr - heavy fall
02.23.2014 Igen Hold Igen Weyr - heavy fall
02.25.2014 Igen Hold Igen Weyr - light fall
02.28.2014 Herdercraft Stockfields (Keroon) Igen Weyr - catastrophically heavy fall
03.05.2014 Igen Seahold Igen Weyr - light fall
03.11.2014 Keroon Hold Igen Weyr - erratic fall
03.13.2014 Igen Weyr Igen Weyr - erratic fall
03.21.2014 Katz Field Igen Weyr - heavy fall
03.25.2014 Igen Seahold Igen Weyr - normal fall
03.25.2014 Katz Field Igen Weyr - light fall