"H'rik":"Wingleader",
"D'kan":"Wingrider",
"Doji":"Wingrider",
"H'ai":"Wingrider",
"Ha'ze":"Wingrider",
"J'ack":"Wingrider",
"Ko'an":"Wingrider",
"Kyara":"Wingrider",
"M'tej":"Wingrider",
"R'kyr":"Wingrider",
"R'mar":"Wingrider",
"Zeyta":"Wingrider"